Dlaczego BPMBOX?

Jeśli w Twojej organizacji popularne są emaile z prośbami o:
- urlop lub nadgodziny
- opis i autoryzację zapłaty faktury
- zgodę na wystawienie faktury korygującej
- wyposażenie pracownika ( narzędzia, telefon, komputer, auto służbowe )
- zgodę na zakup inwestycyjny lub eksploatacyjny
- nadanie uprawnień do aplikacji IT

Proponujemy przeniesienie funkcjonowanie procesów do BPMBOX. W ten sposób znikną z e-maili i trafią do usystematyzowanego środowiska.
- zyskasz katalog dobrze zdefiniowanych procesów
- pracownicy łatwo odnajdą procedury po przez katalog wniosków
- lista zadań do zrobienia dla Twoich pracowników będzie tworzyła się automatycznie w wyniku realizacji procedury w systemie.
- kolejne modyfikacje procedur będą wdrażane z dnia na dzieńKomunikacja w złożonych procesach

Poczta email nie jest dobrym narzędziem takiej komunikacji. Używając jej w procesach nie unikniesz:
- niekończących się wątków w emailach skierowanych do co raz szerszego grona adresatów
- przerzucania się odpowiedzialnością za zadania
- pomyłek w kierowaniu spraw do niewłaściwych ludzi
- pomyłek w pomijaniu kroków w procesie, braków w ewidencji, itp
- pominiętych zadań i niedokończonych spraw
- braku historii i archiwum podjętych decyzji


Użytkując BPMBOX nowi pracownicy zamiast poznawać procesy w sposób nieformalny:
- znajdą je na stronie intranetowej z wnioskami rozpoczynającymi proces dzięki temu:
- każdy pracownik (szczególnie nowy) pozna szybko kulturę firmy
- z uznaniem będzie patrzył na organizację
- wzrośnie efektywność pracowników - nie będą tracili czasu na poszukiwanie proceduralnego KNOW-HOW
- będzie mniej frustracji i więcej czasu na produktywne działanie

BPMBOX jako naturalne rozszerzenie istniejących systemów

W otoczeniu systemów ERP często brakuje funkcji przetwarzania dokumentów i akceptowanian wniosków w formie aplikacji intranetowej zintegrowanej z istniejącymi systemami. Poza akceptacją lub uzupełnieniem danych, funkcją systemów BPM jest również integracja danych w istniejącym środowisku IT. Odpowiedzią na te braki jest system BPMBOX, który umie dopasować się do istniejących procedur i zintegrować je z istniejącymi systemami.

Elastyczne definicje procesów w standardzie BPMN 2.0

Zbuduj sam prototyp nowego procesu lub zmodyfikuj istniejący i testuj go w bliźniaczym środowisku testowym gdzie bezpiecznie można eksperymentować i dostosowywać aplikację do istniejących procesów w Twojej organizacji. Użyj darmowego edytora online ( http://demo.bpmn.io/new ) już dziś i inwestuj czas w standardową notację BPMN 2.0 ( http://www.bpmn.org/ ). Twoi analitycy lub kluczowi użytkownicy, znający procedury firmowe będą mogli sami definiować procesy bez udziału programistów. Co więcej: tak zdefiniowane procesy można samodzielnie testować w BPMBOX. Dopiero finalna wersja uzgodnionego procesu wymaga uruchomienia na środowisku produkcyjnym przez konsultanta BPMBOX. Pozwala to obniżyć koszty kolejnych wdrożeń przez zredukowanie liczby płatnych godzin zewnętrznych konsultantów.

Standardowa integracja obniża koszty eksploatacji i podwyższa

Na początek integracja użytkowników z istniejącymi katalogami Active Directory lub IBM Notes oraz replikacja pracowników z systemów HR. Już od tego momentu możemy oprzeć definicje procesów na istniejącej strukturze organizacyjnej, wysyłać wnioski do przełożonych lub przydzielać zasoby istniejącym pracownikom. Efektem ubocznym tej integracji jest też wysoki poziom bezpieczeństwa ponieważ kontrola użytkowników w dotychczasowych systemach jest automatycznie uwzględniona w BPMBOX. W zależności od rodzaju procesu integrujemy : kontrahentów, kontakty, środki trwałe, itd.