Technologia

Java EE + Opensource

Nieprzebrany wybór rozwiązań tworzący świat Java EE pozwala na ciągłą eliminację i wybór „best-of-breed". W każdym, kolejnym wydaniu BPMBOX stosujemy zaktualizowane, jeszcze lepsze biblioteki. Wspólnota rozwijająca ten świat zapewnia wsparcie niedostępne w żadnym innym modelu rozwoju produktu. Możliwość zastępowania funkcjonalnych komponentów pozwala na migrację w kierunku co raz doskonalszej konstrukcji. BPMBOX jest złożony z wyselekcjonowanych, stabilnych i przetestowanych komponentów. Używając powszechnie dostępnych rozwiązań dajemy pewność, że są w masowej eksploatacji czyli są przetestowane przez wielu użytkowników.

Wydajnościowa skalowalność „w górę"

BPMBOX jest gotowy do pracy w klastrach obsługujących dowolną liczbę użytkowników oraz w systemie wysokiej dostępności ( HA ) wszystkich elementów systemu. Podsystemy globalnych transakcji ( XA ) zapewniają spójność danych.

Kosztowa skalowalność „w dół"

Ze względu na możliwość braku opłat początkowych oraz inwestycyjnych BPMBOX możliwy jest do uruchomienia nawet w małej firmie. Zasadnicze elementy infrastruktury tj systemy operacyjne,  serwery aplikacji oraz serwer bazy danych są dostępne w wersjach darmowych. Całość kosztów może być więc akceptowalna nawet dla małych organizacji chociaż koszt wdrożenia zależy od wymagań użytkownika.

Elastyczne definicje procesów w standardzie BPMN 2.0

Zbuduj sam prototyp nowego procesu lub zmodyfikuj istniejący i testuj go w bliźniaczym środowisku testowym gdzie bezpiecznie można eksperymentować i dostosowywać aplikację do istniejących procesów w Twojej organizacji. Użyj darmowego edytora online ( http://demo.bpmn.io/new ) już dziś i inwestuj czas w standardową notację BPMN 2.0 ( http://www.bpmn.org/ ). Twoi analitycy lub kluczowi użytkownicy, znający procedury firmowe będą mogli sami definiować procesy bez udziału programistów. Co więcej: tak zdefiniowane procesy można samodzielnie testować w BPMBOX. Dopiero finalna wersja uzgodnionego procesu wymaga uruchomienia na środowisku produkcyjnym przez konsultanta BPMBOX. Pozwala to obniżyć koszty kolejnych wdrożeń przez zredukowanie liczby płatnych godzin zewnętrznych konsultantów.